Ποιότητα & Ασφάλεια

Η Ποιότητα είναι διεθνώς αντιληπτή και συνώνυμη με τις υψηλού επιπέδου προσδοκίες σχετικά με την λειτουργικότητα μίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Με αυτή την έννοια, η ποιότητα δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια [Garvin,1988]. Ορίζεται, όμως, ως η πληρότητα των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που έχει την δυνατότητα να ικανοποιεί της δεδομένες ανάγκες [ANSI/ASQC, 1978].

Χρήσιμα links:

Υπουργείο Υγείας - Ποιότητα και Αποδοτικότητα

European Society for Quality in Healthcare

American Health Quality Association

 

Γραφείο Ποιότητας & Στατιστικής (τηλ. 213.208.8236)

Το γραφείο Ποιότητας & Στατιστικής του ΓΝΑ Ιπποκρατείου από το 2011 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Ασθενών έχει τρέξει τη διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, επιβεβαιώνουν τις υψηλού επιπέδου παροχές υγείας του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ. Ενδεικτικά παραθέτουμε την Έκθεση Ιουνίου 2012

Δείγμα ερωτηματολογίου εξωτερικών ασθενών

Δείγμα ερωτηματολογίου εσωτερικών ασθενών

 

 

Επιτροπή Ποιότητας

περισσότερο ενημερωτικό υλικό καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link

http://www.moh.gov.gr/articles/poiothta-kai-apodotikothta/nomothesia/228-egkyklioi