Νέα

Με στόχο την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των χειρουργικών περιστατικών  και την μείωση του χρόνου αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις η Διοίκηση του Νοσοκομείου με την συνδρομή της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προχώρησε στην επάνδρωση και λειτουργία μιας επιπλέον Χειρουργικής Αίθουσας, στα Κεντρικά Χειρουργεία του Νοσοκομείου.