Νέα

Στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα του 6ου ορόφου του Νοσοκομείου μας, αναπτύχθηκε και λειτουργεί 7η κλίνη, η οποία θα διατίθεται αποκλειστικά για τα έκτακτα περιστατικά που προσέρχονται κατά τη διάρκεια της εφημερίας των Καρδιοχειρουργικών Τμημάτων.