Νέα

Ολοκληρώθηκε εντός του Ιανουαρίου 2011 η κατασκευή της νέας κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων.