Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚH

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                                                        

Διεύθυνση :         Έβρου 63-67, τ.κ. 115-27 Αμπελόκηποι                            
Τηλ./ Φαξ:        213-2088612
Εσωτ.:           8427
e-mail:                library@hippocratio.gr

Ώρες λειτουργίας: 8.30 – 16.30 μόνο καθημερινές.
Προσωπικό Βιβλιοθήκης: Δεληκούρα  Ειρήνη

 

Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1974 και σήμερα στεγάζεται στον 4ο όροφο του νεόδμητου κτιρίου επί της οδού Έβρου 63-67. Εκτείνεται σε δύο ορόφους, οι οποίοι επικοινωνούν εσωτερικά και έχει ατομικά και ομαδικά αναγνωστήρια 25 θέσεων συνολικά. Επιπλέον διαθέτει αίθουσα τερματικών για τους αναγνώστες, στην οποία λαμβάνουν συχνά χώρα εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται κυρίως από ξενόγλωσσους και ελληνικούς περιοδικούς τίτλους, καθώς και από ιατρικά επιστημονικά συγγράμματα και καλύπτει τις ανάγκες του Ιατρικού και του Νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, των φοιτητών  ιατρικών και παραϊατρικών σχολών ( Α.Ε. Ι, Α.Τ.Ε.Ι ) και των ερευνητών του ιατρικού επιστημονικού κλάδου.ΕΚΤΑΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Η  τρέχουσα συλλογή συγγραμμάτων συμπεριλαμβανομένης και της συλλογής παλαιών ανέρχεται στους 626 τίτλους.

Η συλλογή των ξενόγλωσσων και των ελληνικών περιοδικών ανέρχεται σήμερα στους 251 τίτλους εκ των οποίων οι 49 αποτελούν την τρέχουσα συλλογή των ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών και οι 27 την τρέχουσα συλλογή των ελληνικών επιστημονικών περιοδικών.

Η αυτοματοποίηση  της Βιβλιοθήκης άρχισε το(ν) Μάρτιο του 2000 με τη χρήση του ολοκληρωμένου βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ 4.00. Σήμερα χρησιμοποιείται η αναβαθμισμένη έκδοση της προαναφερθείσας βιβλιοθηκονομικής εφαρμογής ΑΒΕΚΤ 5.6. Έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση όλων των τευχών των τρεχόντων περιοδικών τίτλων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη  και η καταχώρηση των βιβλίων με βάση  τους Anglo- American Cataloguing Rules (AACR2)  και του ταξινομικού συστήματος της National Library of Medicine.

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Αναζήτηση βιβλιογραφίας  μέσω του παγκόσμιου διαδικτύου (Χρήση βιβλιογραφικών ιατρικών βάσεων: Medline , Medscape, Iatrotek κ.α.)
  • Εκπαίδευση πλοήγησης στο διαδίκτυο και εξοικείωση με τα εργαλεία ανάκτησης πληροφοριών
     
  • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά
  • Πρόσβαση στη βάση κλινικής βάσης UpToDate
  • Παραγγελία άρθρων μέσω του  Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών, το οποίο οργάνωσε και συντονίζει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και σκοπός του είναι:

α) Ο εντοπισμός των περιοδικών στις βιβλιοθήκες της χώρας
β) Η ανταλλαγή άρθρων μεταξύ των βιβλιοθηκών της χώρας

  • Ικανοποίηση αιτημάτων βιβλιογραφίας τηλεφωνικώς & μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Φωτοτύπηση άρθρων  εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης (0,05 ευρώ /σελίδα)
  • Διάθεση αναγνωστηρίου

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :

Medscape

http://www.medscape.com

 

Google μελετητής
http://scholar.google.gr/

 

National Library of  Medicine US
http://www.nlm.nih.gov/hinfo.html

 

PUBMED : η μηχανή αναζήτησης της βιβλιογραφικής βάσης MEDLINE
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed

 

Δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://publications.europa.eu/index_el.htm

 

Eλληνική ιατρική βιβλιογραφία-ΙΑΤΡΟΤΕΚ
www.mednet.gr

 

 Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης όπου μεταξύ άλλων βρίσκονται:
Συλλογικός  Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών & Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
www.ekt.gr

 

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
http://www.eof.gr/web/guest/home


Εθνικό Τυπογραφείο
http://www.et.gr

 

Ηλεκτρονικά περιοδικά ελεύθερης  πρόσβασης
www.freemedicaljournals.com
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

 

Ηλεκτρονικά περιοδικά
http://www.ekt.gr/info-serv/diglib/ejournals/index.html

 

Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
http://www.heal-link.gr/journals/alphasearch.jsp

 

Περιβάλλον πρόσβασης πηγών πληροφόρησης E.I.E/E.K.T.
http://argo.ekt.gr/

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
http://www.who.int/en/

 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
www.moh.gov.gr