Κλινικές – Τμήματα

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

A' Καρδιολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών

Β' Παθολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών

Καρδιολογικό Τμήμα

Παθολογικό Τμήμα

Γαστρεντερολογικό Τμήμα

Νεφρολογικό Τμήμα

Νευρολογικό Τμήμα

Ενδοκρινολογικό Τμήμα

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Παν/μίου Αθηνών

Α' Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών

Χειρουργικό Τμήμα

Καρδιοχειρουργικά Τμήματα

Ουρολογικό Τμήμα

Γναθοχειρουργικό Τμήμα

Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής

Οφθαλμολογικό Τμήμα

Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Αναισθησιολογικό Τμήμα