Πρόγραμμα Γενικών Εφημεριών 2018

Καθημερινές 14:30 έως 8:00 της επόμενης μέρας.

Σαββατοκύριακο και λοιπές αργίες 8:00 έως 8:00 της επόμενης μέρας.