ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ Ο ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ.

Οι προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός τεσσάρων (4) ημερών απο την ημερομηνία ανάρτησης των εντολών στην ιστοσελιδα

και ώρα 15:00 το μεσημέρι. Το email αποστολής των προσφορών ειναι το: ctamal@hippocratio.g

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ (ΑΕ:10311, ΑΕ:11035)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ:05/07/2018,ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/07/2018 ΩΡΑ:15:00)

ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ:15/06/2018, ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:20/06/2018 ΩΡΑ:15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ (ΑΕ:8776,ΑΕ:8885,ΑΕ:8519,ΑΕ:8622,ΑΕ:8911)               

«Φ57/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για εργασίες διαμόρφωσης χώρων για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στον 6ο όροφο του οκταώροφου κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (CPV 45259000-7 Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων), προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.160,88 € συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11/04/2018(ΛΗΞΗ 13/04/2018 ΩΡΑ:15:00)

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 30/03/2018(ΛΗΞΗ 3/04/2018 Ώρα:15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  21/3/2018 (ΛΗΞΗ 23/3/2018 'ΩΡΑ:15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ( ΑΕ 5113,ΑΕ6114,ΑΕ5155)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 14/3/2018   (ΛΗΞΗ 16/3/2018  ΩΡΑ:15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 16/3/2018

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΠΟΪΛΕΡ

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΤΥΠΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 12/03/2018 (ΛΗΞΗ 15/03/2018 ΩΡΑ:15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 12/03/2018 (ΛΗΞΗ 15/03/2018 ΩΡΑ:15:00)

AITHMATA 2018

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

AITΗMATA 2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 12/02/2018(ΛΗΞΗ 14/02/2018, 15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 12/02/2018(ΛΗΞΗ 14/02/2018,15:00)

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 09/02/2018(ΛΗΞΗ : 13/02/2018,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 09/02/2018(ΛΗΞΗ : 13/02/2018,15:00)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 05/02/2018(ΛΗΞΗ 08/02/2018,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 05/02/2018(ΛΗΞΗ 08/02/2018,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 29/01/2018(ΛΗΞΗ 01/02/2018,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 29/01/2018( ΛΗΞΗ 01/02/2018,15:00)

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ 2017

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ /ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 15/12/2017(ΛΗΞΗ 19/12/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15/12/2017(ΛΗΞΗ 19/12/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 08/12/2017(ΛΗΞΗ 11/12/2017,Ωρα:13:00,  ΕΠΕΙΓΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 22/11/2017(ΛΗΞΗ 27/11/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  22/11/2017(ΛΗΞΗ 27/11/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ /ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 15/11/2017(ΛΗΞΗ 20/11/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15/11/2017(ΛΗΞΗ 20/11/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 18/10/2017(ΛΗΞΗ 20/10/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 18/10/2017(ΛΗΞΗ 20/10/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 10/10/2017(ΛΗΞΗ 13/10/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 10/10/2017(ΛΗΞΗ 13/10/2017,15:00)

ΤΤΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 10/10/2017(ΛΗΞΗ 13/10/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 04/10/2017(ΛΗΞΗ 07/10/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 04/10/2017(ΛΗΞΗ 07/10/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 28/09/2017(ΛΗΞΗ 02/10/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 28/09/2017(ΛΗΞΗ 02/10/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 08/09/2017(ΛΗΞΗ 12/09/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 08/09/2017(ΛΗΞΗ 12/09/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 04/09/2017 (ΛΗΞΗ 06/09/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 30/08/2017(ΛΗΞΗ 01/09/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 30/08/2017(ΛΗΞΗ 01/09/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ /ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 29/08/2017(ΛΗΞΗ 01/09/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 29/08/2017(ΛΗΞΗ 01/09/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ /ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 21/08/2017(ΛΗΞΗ 24/08/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 21/08/2017(ΛΗΞΗ 24/08/2017,15:00)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 02/08/2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 01/08/2017(ΛΗΞΗ 03/08/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 01/08/2017(ΛΗΞΗ 03/08/2017,15:00)

TΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 24/07/2017(ΛΗΞΗ 26/07/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 13/07/2017(ΛΗΞΗ 17/07/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 13/07/2017(ΛΗΞΗ 17/07/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 15/06/2017(ΛΗΞΗ 19/06/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15/06/2017(ΛΗΞΗ 19/06/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 09/06/2017(ΛΗΞΗ 13/06/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 09/06/2017(ΛΗΞΗ 13/06/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 01/06/2017(ΛΗΞΗ 06/06/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 19/05/2017(ΛΗΞΗ 23/05/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 19/05/2017(ΛΗΞΗ 23/05/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 19/05/2017(ΛΗΞΗ 23/05/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 15/05/2017(ΛΗΞΗ 17/05/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15/05/2017(ΛΗΞΗ 17/05/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15/05/2017(ΛΗΞΗ 17/05/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15/05/2017(ΛΗΞΗ 17/05/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15/05/2017 (ΛΗΞΗ 17/05/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 04/05/2017 (ΛΗΞΗ 08/05/2017,12:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 04/05/2017(ΛΗΞΗ 08/05/2017,12:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 03/05/2017, ΛΗΞΗ 04/05/2017,14:00) ΕΠΕΙΓΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 03/05/2017(ΛΗΞΗ 04/05/2017,14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 03/05/2017(ΛΗΞΗ 04/05/2017,14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 27/04/2017,ΛΗΞΗ 03/05/2017,12:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 27/04/2017,ΛΗΞΗ 03/05/2017,12:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20/04/2017 (ΛΗΞΗ 22/04/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 20/04/2017 (ΛΗΞΗ 22/04/2017, 15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03/04/2017 (ΛΗΞΗ 05/04/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 03/04/2017 (ΛΗΞΗ 05/04/2017,15:00)  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 22/03/2017(ΛΗΞΗ 27/03/2017, 15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 22/03/2017(ΛΗΞΗ 27/03/2017,15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 17/03/2017 (ΛΗΞΗ 21/03/2017, 15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 17/03/2017(ΛΗΞΗ 21/03/2017, 15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 07/03/2017 (ΛΗΞΗ 10/03/2017, 15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 17/2/2017(ΛΗΞΗ 21/2/2017, 15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕ/ckfinder/userfiles/files/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 14_2_2017.xlsx ΕΡΓΑΣΙΕΣ 14/2/2017 (ΛΗΞΗ 20/02/2017, 15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 8/2/2017 (ΛΗΞΗ 14/02/2017 , 15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8/2/2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 20/01/2017 (ΛΗΞΗ 25/01/2017, 11:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20/01/2017 (ΛΗΞΗ 25/01/2017,11:00)

 

AITHMATA 2016            

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 13/12/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 13/12/2016  (ΛΗΞΗ 15/12/2016, 10:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07/12/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 07/12/2016(ΛΗΞΗ 09/12/2016,12:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 31/10/2016 (ΛΗΞΗ 04/11/2016, 17:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 13/10/2016 (ΛΗΞΗ 19/10/2016, 17:00) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 11/10/2016 (ΛΗΞΗ 17/10/2016, 14:00) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 05/10/2016 (ΛΗΞΗ 11/10/2016, 12:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 28/09/2016 (ΛΗΞΗ 04/10/2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 09/09/2016 (ΛΗΞΗ 15/09/2016, 14:00) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 01/09/2016 (ΛΗΞΗ 07/09/2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 01/09/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 01/09/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 01/09/2016 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 29/08/2016 (ΛΗΞΗ 02/09/2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 29/08/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 05.08.2016 (ΛΗΞΗ 11.08.2016 12:00)   ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 29.07.2016 (ΛΗΞΗ 04.08.2016, 14:00) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 22.07.2016 (ΛΗΞΗ 28.07.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 05.07.2016 (ΛΗΞΗ 11.07.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 05.07.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 30.06.2016 (ΛΗΞΗ 06.07.2016, 14:00)

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 30.06.2016

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 30.06.2016 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 23.06.2016Β (ΛΗΞΗ 29.06.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 23.06.2016Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 23.06.2016 (ΛΗΞΗ 27.06.2016, 12:00) ΕΠΕΙΓΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 23.06.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 17.06.2016 (ΛΗΞΗ 24.06.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 10.06.2016 (ΛΗΞΗ 16.06.2016, 12:00) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 07.06.2016 (ΛΗΞΗ 13.06.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07.06.2016 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 26.05.2016 (ΛΗΞΗ 01.06.2016, 14:00) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 19.05.2016 (ΛΗΞΗ 25.05.2016, 14:00) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 10.05.2016 (ΛΗΞΗ 16.05.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 27.04.2016 (ΛΗΞΗ 09.05.2016, 12:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 27.04.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20.04.2016 (ΛΗΞΗ 26.04.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 20.04.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 15.04.2016 (ΛΗΞΗ 21.04.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15.04.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12.04.2016 (ΛΗΞΗ 18.04.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 12.04.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 08.04.2016 (ΛΗΞΗ 14.04.2016 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 05.04.2016 (ΛΗΞΗ 11.04.2016 12:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 30.03.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.04.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30.03.2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30.03.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 24.03.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31.03.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

--> ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 24.03.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 22.03.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29.03.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 17.03.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24.03.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 11.03.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18.03.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

-->ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 11.03.2016

-->ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 11.03.2016

-->ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 11.03.2016

-->ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 11.03.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 7.03.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14.03.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 24.02.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.03.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

--> ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 24.02.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 19.02.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26.02.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 16.02.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23.02.2016 ΣΤΙΣ 14:00

--> ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 16.02.2016

-->ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 16.02.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΥΛΙΚΑ 11.02.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18.02.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -  ΥΛΙΚΑ 08.02.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15.02.2016 ΣΤΙΣ 14:00

--> ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 08.02.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 27.01.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.02.2016 ΣΤΙΣ 14:00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 22.01.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29.01.2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

--> ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 22.01.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 19.01.2016 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26.01.2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ 2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 11.12.2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18.12.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

-->ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 11.12.2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 2.12.2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9.12.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

---->ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.12.2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 24.11.2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30.11.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 11.11.2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18.11.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

--->ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 11.11.2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 29.10.2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 05.11.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 23.10.2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30.10.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 13.10.2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19.10.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 08.09.2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15.09.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 3.09.2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10.09.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 26.08.2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02.09.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 25-08-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-08-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 7-08-2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 30.07.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6.08.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ  12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 22.07.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29.7.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ 17.07.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 10.07.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17.07.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02-06-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-06-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΕΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 21-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 18-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2015 (ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2015 (12:00)

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ!!!! ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ-ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 11-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-05-2015 (ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 06-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-05-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 30-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 24-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 22-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 16-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 08-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 06-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 01-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 31-03-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 02-04-2015 (ΩΡΑ 12:00)