ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

 

Οι προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός δύο (2) ημερών απο την ημερομηνία ανάρτησης των εντολών στην ιστοσελιδα και ώρα 15:00 το μεσημέρι. Το email αποστολής των προσφορών ειναι το : ctamal@hippocratio.gr

Ειδικώς, οι προσφορές για τις εντολές της Κεντρικής Αποθήκης (αυτές στο ιδιαίτερο αρχείο ανάρτησης με την ένδειξη "Εντολές Μικροπρομηθειών Κεντρικής Αποθήκης") θα αποστέλονται στο e-mail: ktzourbakis@hippocratio.gr

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΤΥΠΟΥ.

 

   

Ημερομηνία ανάρτησης Ζητούμενα Είδη Υποβολή Προσφορών εως: Προδιαγραφές Ζητούμενων Ειδών
06/07/2018 Αιτήματα 11/07/2018  
05/07/2018 Ώρα:09:00 Αίτημα (Πληροφορικής Οργάνωσης) 09/07/2018 Ώρα:15:00 Συνημμένη κατάσταση
04/07/2018 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 06/07/2018 Ώρα:15:00  
03/07/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 05/07/2018  
26/06/2018 Ώρα:13:00 Προμήθεια ενδοσκοπικών υλικών 27/06/2018 Ώρα:13:00  
25/06/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 27/06/2018 Ώρα:15:00  
25/06/2018 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 27/06/2018 Ώρα:15:00  
19/6/2018 Ώρα:14:00 Κεντρική Αποθήκη 21/6/2018  
18/6/2018 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 20/6/2018 ΏΡΑ:15:00  
13/6/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 18/6/2018 Ώρα:15:00 Προδιαγραφές(ΑΕ 8583)
08/06/2018 Ώρα:15:00 Πρόσκληση για συγκέντρωση προσφορών (τμήμα καλλιέργειες) 13/06/2018 Ώρα:15:00  
04/06/2018 Ώρα:11:00 Αιτήματα 06/06/2018 Ώρα:15:00  
29/05/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 31/05/2018 'Ωρα:15:00 Προδιαγραφές (ΑΕ 8514)
24/05/2018 Ώρα:24/05/2018 Κεντρική Αποθήκη 29/05/2018 Ώρα:29/05/2018  
14/05/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 16/05/2018 Ώρα:15:00  
10/05/2018 'Ωρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 14/05/2018 Ώρα:15:00  
27/4/2018 'Ωρα:15:00 Αιτήματα 02/05/2018 Ώρα;15:00 Προδιαγραφές (ΑΕ:7159,7347,7335)
23/04/2018 Ώρα:15:00 Κεντρική Αποθήκη 25/04/2018 Ώρα:15:00  
23/04/2018 Ώρα:08:00 Αιτήματα 24/04/2018 Ώρα:15:00  
11/04/2018 Αιτήματα 16/04/2018 'Ωρα:15:00 Προδιαγραφές Α/Α 6773
03/04/2018 Κεντρική Αποθήκη 05/04/2018 Ώρα:15:00  
03/04/2018 Αιτήματα 05/04/2018 Ώρα:15:00  
02/04/2018 Αιτήματα 04/04/2018 Ώρα:15:00  
27/03/2018 Ώρα:15:00 Αιτήματα 29/03/2018 'Ωρα:15:00  
26/03/2018 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡ.ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 27/3/2018    
23/3/2018 Αιτήματα Κεντρικής Αποθήκης 27/3/2018  
21/3/2018 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 22/3/18    
20/3/2018 Αιτήματα 22/3/2018 Ωρα:15:00  
14/03/2018 Αιτήματα 16/3/2018 Ωρα:15:00  
09/03/2018 Αιτήματα Κεντρικής Αποθήκης 13/03/2018 Ώρα:15:00  
09/03/2018 Αιτήματα 12/03/2018 Ωρα:15:00 Προδιαγραφές
02/03/2018 Αιτήματα 06/03/2018 Ναι
23/02/2018 Αιτήματα 27/02/2018 Ωρα:15:00  
22/02/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ 01/03/2018 Ωρα:15:00  
21/02/2018 Αιτήματα Κεντρικής Αποθήκης 23/02/2018 Ωρα:15:00  
14/02/2018 Αιτήματα 16/02/2018 Ωρα:15:00  
09/02/2018 Aιτήματα 13/02/2018 Ωρα:15:00  
05/02/2018 Αιτήματα 07/02/2018 Ωρα:15:00  
29/01/2018 Αιτήματα 31/01/2018 Ωρα:15:00  
23/01/2018 Αιτήματα 24/01/2018 Ωρα: 13:00 ΝΑΙ
19/01/2018 Αιτήματα Κεντρικής Αποθήκης 23/01/2018 Ωρα:15:00  
17/01/2018 Aιτήματα 19/01/2018 Ωρα:14:00  
12/01/2018 Αιτήματα 16/01/2018 Ωρα:15:00  
09/01/2018 Αιτήματα 11/01/2018 Ωρα:12:00  
20/12/2017 Αιτήματα 27/12/2017 Ωρα:12:00  
12/2017 Αιτήματα 19/12/2017 Ωρα:15:00  
08/12/2017 Αιτήματα 12/12/2017 Ωρα:15:00  
05/12/2017 Αιτήματα 07/12/2017 Ωρα:15:00 Προδιαγραφές
  Αιτήματα 30/11/2017 Ωρα:15:00  
21/11/2017 Αιτήματα

23/11/2017 Ωρα:15:00

 
15/11/2017 Αιτήματα 17/11/2017 Ωρα:15:00  
07/11/2017 Αιτήματα 09/11/2017 Ωρα:15:00 Προδιαγραφές
01/11/2017 Αιτήματα Κεντρικής Αποθήκης 03/11/2017 Ωρα:15:00  
31/10/2017 Αιτήματα 02/11/2017 Ωρα:15:00  
25/10/2017 Αιτήματα 27/10/2017 Ωρα:15:00 Προδιαγραφές
18/10/2017 Αιτήματα 20/10/2017 Ωρα:15:00  
18/10/2017 Αιτήματα 20/10/2017 Ωρα:15:00 Προδιαγραφές
10/10/2017 Αιτήματα 12/10/2017 Ωρα:15:00  
04/10/2017 Αιτήματα Κεντρικής Αποθήκης 06/10/2017 Ωρα:15:00  
04/10/2017 Αιτήματα 06/10/2017 Ωρα:15:00  
28/09/2017 Αιτήματα 02/10/2017 Ωρα:15:00 Προδιαγραφές
22/09/2017 Aιτήματα 26/09/2017 Ωρα¨15¨00 Προδιαγραφές
19/09/2017 Αιτήματα 21/09/2017 Ωρα:15:00 Προδιαγραφές
15/09/2017 Αιτήματα 19/09/2017 Ωρα :15:00 Προδιαγραφές
13/09/2017 Αιτήματα 15/09/2017 Ωρα :15:00  
08/09/2017 Αιτήματα 12/09/2017 Ωρα: 15:00 Προδιαγραφές
01/09/2017 Αιτήματα 04/09/2017 Ωρα: 15:00 Προδιαγραφές
30/08/2017 Αιτήματα 01/09/2017 Ωρα: 15:00  
25/08/2017 Αιτηματα 29/08/2017 Ωρα: 15:00  
21/08/2017 Αιτηματα 23/08/2017 Ωρα: 15:00 Προδιαγραφές
01/08/2017  Αιτήματα Κεντρικής Αποθήκης 

03/08/2017    ΩΡΑ: 15:00

 
01/08/2017  Αιτήματα 

03/08/2017  ΩΡΑ: 15:00

 
27/07/2017 Αιτήματα

31/07/2017   ΩΡΑ: 15:00

Προδιαγραφές

 

 

 

MIΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 24/07/2017 (ΛΗΞΗ 26/07/2017,15:00)    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 24/07/2017(ΛΗΞΗ 26/07/2017,15:00)

                                                                                                                         ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 24/07/2017 (ΛΗΞΗ 26/07/2017,15:00) 

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 18/07/2017(ΛΗΞΗ 20/7/2017,14:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 13/07/2017(ΛΗΞΗ 17/07/2017,15:00)    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 13/07/2017(ΛΗΞΗ 17/07/2017,15:00)

EΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 12/07/2017(ΛΗΞΗ 13/07/2017,14:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 05/07/2017(ΛΗΞΗ 07/07/2017,15:00)    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 05/07/2017(ΛΗΞΗ 07/07/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 05/07/2017(ΛΗΞΗ 07/07/2017,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 28/06/2017(ΛΗΞΗ 30/06/2017,15:00)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 22/06/2017(ΛΗΞΗ 26/06,2017,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 22/06/2017(ΛΗΞΗ 26/06/2017,15:00)     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 22/06/2017(ΛΗΞΗ 26/06/2017,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 15/06/2017(ΛΗΞΗ 19/06/2017,15:00)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 14/06/2017(ΛΗΞΗ 16/06/2017,12:00)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 09/06/2017 ( ΛΗΞΗ  13/06/2017,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 09/06/2017(ΛΗΞΗ 13/06/2017,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 01/06/2017(ΛΗΞΗ 06/06/2017,15:00)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 01/06/2017 (ΛΗΞΗ 06/06/2017,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 26/05/2017 (ΛΗΞΗ 30/05/2017,15:00)   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 26/05/2017 (ΛΗΞΗ 30/05/2017,15:00)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 25/05/2017(ΛΗΞΗ 29/05/2017,12:00)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 25/05/2017(ΛΗΞΗ 29/05/2017,12:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 23/05/2017(ΛΗΞΗ 25/05/2017,15:00)     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 23/05/2017(ΛΗΞΗ 25/05/2017,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 19/05/2017 (ΛΗΞΗ 23/05/2017,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 15/05/2017 (ΛΗΞΗ 17/05/2017,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 10/05/2017(ΛΗΞΗ 12/05/2017,15:00)    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 10/05/2017(ΛΗΞΗ 12/05/2017,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 04/05/2017(ΛΗΞΗ 08/05/2017,14:00)    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 04/05/2017(ΛΗΞΗ 08/05/2017,14:00)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 04/05/2017(ΛΗΞΗ 08/05/2017,12:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 03/05/2017 (ΛΗΞΗ 05/05/2017,14:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 03/05/2017 (04/05/2017,14:00) ΕΠΕΙΓΟΝ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 03/05/2017 (ΛΗΞΗ 04/05/2017,14:00) 
                                                                                                                              ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 03/05/2017 (ΛΗΞΗ 04/05/2017,14:00

                                                                                                                            ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 03/05/2017 (ΛΗΞΗ 04/05/2017,14:00)

                                                                                                                            ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 03/05/2017 (ΛΗΞΗ 04/05/2017, 14:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 26/04/2017(ΛΗΞΗ 28/04/2017,15:00)        ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 26/04/2017(ΛΗΞΗ 28/04/2017,15:00)

MΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 26/04/2017(ΛΗΞΗ 28/04/2017,15:00)        ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 26/04/2017(28/04/2017,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 21/04/2017(ΛΗΞΗ 22/04/2017,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 20/04/2017(ΛΗΞΗ 22/04/2017,15:00)      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 20/04/2017 (ΛΗΞΗ 22/04/2017, 15:00)  

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 07/04/2017 (ΛΗΞΗ 11/04/2017,15:00)     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  07/04/2017(ΛΗΞΗ 11/04/2017 ,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 04/04/2017(ΛΗΞΗ 06/04/2017, 15:00)

MIKΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 03/04/2017 (ΛΗΞΗ 05/04/2017, 15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 03/04/2017  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 03/04/2017(ΛΗΞΗ 05/04/2017,15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 29/03/2017 (ΛΗΞΗ 31/03/2017, 15:00)

MIΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27/03/2017 (ΛΗΞΗ 29/03/2017,14:00 )

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 27/03/2017 (ΛΗΞΗ 29/03/2017,14:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 22/03/2017(ΛΗΞΗ 24/03/2017,15:00)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  21/03/2017  (ΛΗΞΗ 23/03/2017, 15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17/03/2017(ΛΗΞΗ 21/03/2017, 15:00) 

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 13/3/2017 (ΛΗΞΗ 15/3/2017, 15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13/3/2017

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13/3/2017

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 09/03/2017 (ΛΗΞΗ 13/03/2017,14:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 09/03/2017

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 07/03/2017 (ΛΗΞΗ 09/03/2017,15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 07/03/2017
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 07/03/2017

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 07/03/2017

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 02/03/2017 (ΛΗΞΗ 06/03/2017, 15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 02/03/2017

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 02/03/2017 (ΛΗΞΗ 06/03/2017,10π.μ.)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 23/2/2017 (ΛΗΞΗ 28/2/2017, 15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 22/2/2017(ΛΗΞΗ 23/2/2017,11:00πμ)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17/2/2017(ΛΗΞΗ 20/2/2017, 15:00)  ΕΠΕΙΓΟΝ

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 17/02/2017 (ΛΗΞΗ 21/02/2017, 15:00

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 17/2/2017

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 14/02/2017 (ΛΗΞΗ 16/02/2017  15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 14/02/2017 ( ΛΗΞΗ 16/02/2017 15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 14/2/2017

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 8/2/2017  (ΛΗΞΗ 10/02/2017  15:00 )

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8/2/2017

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ MΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 8/2/2017   (ΛΗΞΗ 10/2/2017 15:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 07.02.2017 (ΛΗΞΗ 09.02.2017, 15:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 31/01/2017 (ΛΗΞΗ 02/02/2017, 15:00)

ΑΕ 480 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

ΑΕ 327 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΕ 324 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΕ 322 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΕ 321 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΕ 320 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΕ 318 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΕ 317 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΕ 316 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΕ 27 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΕ 22α  

ΑΕ 22β

ΑΕ 22γ

ΑΕ 22δ

ΑΕ 20 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α

ΑΕ 20β

ΑΕ 20γ

ΑΕ 20δ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24/1/2017 (ΛΗΞΗ  26/1/2017, 15:00)

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ  20/01/2017 (ΛΗΞΗ 24/01/2017, 11:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 19/1/2017 (ΛΗΞΗ 23/1/2017, 15:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 16/1/2017 (ΛΗΞΗ 19/1/2017, 15:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 16/1/2017 (ΛΗΞΗ: 19/1/2017, 12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 11/01/2017 (ΛΗΞΗ 13/11/2017, 15:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 16/12/2016 (ΛΗΞΗ 20/12/2016, 15:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/12/2016 (ΛΗΞΗ 16/12/2016, 15:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :  1) ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ    2)ΒΑΨΙΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 12/12/2016 (ΛΗΞΗ 14/12/2016, 15:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7/12/2016 (ΛΗΞΗ 9/12/2016, 15:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 02/12/2016 (ΛΗΞΗ 6/12/2016, 15:00)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 01/12/2016 (ΛΗΞΗ 5/12/2016, 14:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/11/2016 (ΛΗΞΗ 01/12/2016 15:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 22/11/2016 (ΛΗΞΗ 24/11/2016, 15:00)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 21/11/2016 (ΛΗΞΗ 23/11/2016)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 16/11/2016 (ΛΗΞΗ 18/11/2016, 15:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/11/2016 (ΛΗΞΗ 16/11/2016, 15:00

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 14/11/2016 (ΛΗΞΗ 16/11/2016, 13:00) 

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 09/11/2016 (ΛΗΞΗ 11/11/2016, 14:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 01/11/2016 (ΛΗΞΗ 03/11/2016, 12:00) 

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 31/10/2016 (ΛΗΞΗ 02/11/2016, 17:00) 

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 26/10/2016 (ΛΗΞΗ 27/10/2016, 13:00) ΕΠΕΙΓΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 26/10/2016 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 25/10/2016 (ΛΗΞΗ 27/10/2016, 14:00) 

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 24/10/2016 (ΛΗΞΗ 26/10/2016, 16:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 20/10/2016 (ΛΗΞΗ 24/10/2016, 15:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 20/10/2016

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 20/10/2016

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 17/10/2016 (ΛΗΞΗ 19/10/2016, 16:00)

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 13/10/2016 (ΛΗΞΗ 17/10/2016, 16:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 13/10/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 13/10/2016

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 06/10/2016 (ΛΗΞΗ 10/10/2016, 15:00) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 06/10/2016 (ΛΗΞΗ 10/10/2016, 14:00)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 28/09/2016 (ΛΗΞΗ 30/09/2016, 15:00) 

ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 28/09/2016 (ΛΗΞΗ 30/09/2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 28/09/2016 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 22/09/2016 (ΛΗΞΗ 26/09/2016, 12:00) 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 21/09/2016 (ΛΗΞΗ 23/09/2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 21/09/2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 15/09/2016 (ΛΗΞΗ 19/09/2016, 14:00) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 14/09/2016 (ΛΗΞΗ 16/09/2016, 12:00) 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 09/09/2016 (ΛΗΞΗ  13/09/2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 09/09/2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 01/09/2016 (ΛΗΞΗ 05/09/2016, 14:00) 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30.08.2016Β (ΛΗΞΗ 01.09.2016, 14:30) 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30.08.2016 (ΛΗΞΗ 01.09.2016, 14:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 30.08.2016

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 29/08/2016 (ΛΗΞΗ 31/08/2016, 14:00) 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24.08.2016 (ΛΗΞΗ 26.08.2016, 15:00) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 23.08.2016 (ΛΗΞΗ 25.08.2016, 14:30)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 08.08.2016 (ΛΗΞΗ 11.08.2016 ΩΡΑ: 13:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29.07.2016 (ΛΗΞΗ 02.08.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 29.07.2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 26.07.2016 (ΛΗΞΗ 28.07.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 26.07.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 26.07.2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 26.07.2016 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 22.07.2016 (ΛΗΞΗ 26.07.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ 22.07.2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 19.07.2016 (ΛΗΞΗ 21.07.2016, 14:00)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 19.07.2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 18.07.16 (ΛΗΞΗ 20.07.2016, 14:00) 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 15.07.2016 (ΛΗΞΗ 19.07.2016, 14:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13.07.16 (ΛΗΞΗ 15.07.2016,14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 13.07.16

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 13.07.2016 (ΛΗΞΗ 15.07.2016, 14:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ12.07.2016 (ΛΗΞΗ 14.07.2016 12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  08.07.2016 (ΛΗΞΗ 12.07.2016,14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  08.07.2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 08.07.2016 (ΛΗΞΗ 12.07.2016, 12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 05.07.2016 (ΛΗΞΗ 07.07.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 05.07.2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30.06.2016 (ΛΗΞΗ 04.07.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 30.06.2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 30.06.2016 (ΛΗΞΗ 04.07.2016, 12:00)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΛΗΞΗ 04.07.16,  ΩΡΑ: 13:30ΜΜ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 28.06.2016 (ΛΗΞΗ 30.06.2016, 14:00) ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24.06.2016 (ΛΗΞΗ 28.06.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 24.06.2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 23.06.2016 (ΛΗΞΗ 27.06.2016, 12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 17.06.2016 (ΛΗΞΗ 22.06.2016)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 17.06.2016 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15.06.2016 (ΛΗΞΗ 17.06.2016, 14:00) 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14.06.2016 (ΛΗΞΗ 16.06.2016, 14:00) 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 10.06.2016 (ΛΗΞΗ 14.06.2016, 12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10.06.2016 (ΛΗΞΗ 14.06.2016, 12:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 10.06.2016

ΕΝΤΟΛΗ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 09.06.2016 (ΛΗΞΗ 10.06.2016, 14:00)/ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 08.06.2016 (ΛΗΞΗ 10.06.2016, 14:00) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 08.06.2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 07.06.2016 (ΛΗΞΗ 09.06.2016, 14:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 31.05.16 (ΛΗΞΗ 02.06.16)           ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 30.05.2016 (ΛΗΞΗ 01.06.2016, 14:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 26.05.2016 (ΛΗΞΗ 30.05.2016, 14:00) 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 25.05.2016 (ΛΗΞΗ 27.05.2016, 14:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 19.05.2016 (ΛΗΞΗ 23.05.2016, 14:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 18.05.2016 (ΛΗΞΗ 20.05.2016, 14:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 18.05.2016 (ΛΗΞΗ 20.05.2016, 12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10.05.2016 (ΛΗΞΗ 12.05.2016, 14:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 10.05.2016 (ΛΗΞΗ 12.05.2016, 14:00) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 10.05.2016 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 27.04.2016 (ΛΗΞΗ 06.05.2016, 12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 20.04.2016 (ΛΗΞΗ 22.04.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 20.04.2016 (1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 20.04.2016 (2)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 15.04.2016 (ΛΗΞΗ 19.04.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15.04.2016

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15.04.2016

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15.04.2016

 ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 12.04.2016 (ΛΗΞΗ 14.04.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 12.04.2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 12.04.2016 (ΛΗΞΗ 14.04.2016, 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 12.04.2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 08.04.2016 (ΛΗΞΗ 12.04.2016 14:00)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 08.04.2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 05.04.2016 (ΛΗΞΗ 07.04.2016 12:00)  -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30.03.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.04.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24.03.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29.03.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 22.03.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24.03.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 17.03.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21.03.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

-->ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 17.03.2016

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 11.03.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16.03.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7.03.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9.03.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1.03.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.03.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ 25.02.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26.02.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24.02.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26.02.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 19.02.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23.02.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 16.02.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18.02.2016 ΣΤΙΣ 14:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 11.02.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15.02.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ 09.02.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10.02.2016 ΣΤΙΣ 13:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 08.02.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10.02.2016 ΣΤΙΣ 14:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 03.02.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 05.02.2016 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 27.01.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 29.01.2016 ΣΤΙΣ 14:00

ΕΝΤΟΛΗ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 26.01.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 27.01.2016 ΣΤΙΣ 11:00 ΤΟ ΠΡΩΙ - ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΠΑΚΕΤΟ 200Μ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 22.01.2016-ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26.01.2016 ΣΤΙΣ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 19.01.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21.01.2016 ΣΤΙΣ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 15.01.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19.01.2016 ΣΤΙΣ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14.01.2016 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15.01.2016 ΣΤΙΣ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 11.12.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15.11.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 09.12.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11.12.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2.12.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.12.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 27.11.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.12.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24.11.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26.11.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 20.11.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24.11.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 18.11.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20.11.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 16.11.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18.11.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 11.11.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13.11.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 04.11.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 06.11.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29.10.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02.11.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 23.10.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27.10.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 20.10.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 22.10.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 16.10.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20.10.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13.10.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15.10.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 07.10.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09.10.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 02.10.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 06.10.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29.09.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 01.11.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 23.09.2015 -ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25.09.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΕΝΤΟΛΗ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 23.09.2015 ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ -ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24.09.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 18.09.2015 ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21.09.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00Π.Μ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 16.9-2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18.9.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΗ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 11.09.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14.09.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00Μ. (ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ - ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10.09.2015-ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14.09.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 08.09.2015- ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10.09.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3.09.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8.09.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2.09.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7.09.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 01.09.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 03.09.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12: 00 ΜΕΣΗΜΕΡΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 27.08.2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31.08.2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 12: 00 ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25-08-2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27-08-2015 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7-08-2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10-08-2015 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30-07-2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3-08-2015 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 22-07-2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24-07-2015 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 17-07-2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20-07-2015 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14-07-2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16-07-2015 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10-07-2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13-07-2015 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 07-07-2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09-07-2015 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 03-07-2015- ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 06-07-2015 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 01-07-2015 - ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 03-07-2015 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

 

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 26/6/2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/6/2015 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24/6/2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 26/6/2015 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 22/06/2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 24/6/2015 ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 15-06-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 17-06-2015(ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 11-06-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 15-06-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ) (επικαιροποιημένο)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 09-06-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 11-06-2015(ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 05-06-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 09-06-2015(ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 03-06-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 05-06-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 02-06-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 04-06-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΤΡΙΤΗ 02-06-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΙΣ 02-06-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 28-05-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΜΗΜΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 28-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 01-06-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 27-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 26-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 26-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 22-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 21-05-2015 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 21-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 20-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 18-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 15-05-2015 ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΓΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  19-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΕΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 12-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 11-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΗ 421 ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘ 4ος ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 07-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-05-2015 (ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ )

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 06-05-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-05-2015 (12:00)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΟΡΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 30-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-05-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-05-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-05-2015 (12:00)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 27-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 22-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 20-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 16-04-2015 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 16-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 08-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 06-04-2015 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΙΑ Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ 4661 ΣΕΤ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ 06-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 06-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 03-04-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 06-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 01-04-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 31-03-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-04-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 27-03-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-03-2015(12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 20-03-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΡΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-3-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 18-03-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 17-03-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 12-03-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-03-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΗ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕΝΤΟΝΙΑ-ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 11-03-2015 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-03-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 11-03-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-03-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 05-03-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-03-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΗΘΕΙΩΝ 04-03-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-03-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΡΙΩΝ 03-03-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 05-02-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 27-02-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 03-02-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25-02-2015 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25-02-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 20-02-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-02-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 19-02-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2015 (12:00) (ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 18-02-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 16-02-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ  ΠΕΜΠΤΗ 19-02-2015 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 11-2-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-2-2015(12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10-2-2015 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-2-2015 (12¨00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 9.2.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11.2.15(12¨00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 5.2.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9.2.15(12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4.2.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.2.15(12:00)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3.2.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5.2.15 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3.2.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5.2.15 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3.2.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4.2.15(12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30.1.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3.2.15 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29.1.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2.2.15 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 22.1.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26.1.15 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 21.1.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22.1.15 ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 20.1.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22.1.15 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 19.1.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21.1.15 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 16.1.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20.1.15 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 15.1.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19.1.15 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14.1.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.1.15 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13.1.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15.1.15 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 12.1.15 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14.1.15 (12:00)

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ 2014

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 23.12.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 19.12.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 17.12.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 16.12.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 12.12.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 11.12.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10.12.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 9.12.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8.12.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΩΝ 5.12.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4.12.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΩΝ 3.12.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1.12.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3.12.14 ( 12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 28.11.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 27.11.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1.12.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 26.11.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.11.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25.11.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27.11.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24.11.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 21.11.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25.11.14 (12:00)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 20.11.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.14 (12:00ΜΜ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 19.11.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.14 (12:00ΜΜ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 18.11.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20.11.14 (12:00ΜΜ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 17.11.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.14 (12:00ΜΜ)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΤΟΛΗ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 13.11.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.14 (12:00ΜΜ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13.11.14 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.14 ( 12:00μ.μ)

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 12.11.2014 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.14

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 11.11.2014 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13.11.14 - το είδος με αρ. εντύπου 14596 ακυρώθηκε

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 7.11.2014 ΛΗΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11.11.14

ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3.11.2014