ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 213 20 88 715, fax: 213 20 88 716 και 213 20 88 530
email: prom@hippocratio.gr