Εκτέλεση Προϋπολογισμού ανά Μήνα

 

Ιούνιος 2015 Ιούλιος 2015 Αύγουστος 2015 Σεπτέμβριος 2015

Οκτώβριος 2015

Νοέμβριος 2015 Δεκέμβριος 2015
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιούνιος 2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Παρακαλούμε πιέστε πάνω στα εικονίδια για να διαβάσετε τους προϋπολογισμούς