Ισολογισμοί

Παραθέτονται τα αρχεία ισολογισμού.

2007 2008 2009 2010
Ισολογισμός Ιπποκράτειο ΓΝΑ 2007 Ισολογισμός Ιπποκράτειο ΓΝΑ 2008 Ισολογισμός Ιπποκράτειο ΓΝΑ 2009 Ισολογισμός Ιπποκράτειο ΓΝΑ 2010
2011 2012 2013 2014
Ισολογισμός Ιπποκράτειο ΓΝΑ 2011
* Παρακαλούμε πιέστε πάνω στα εικονίδια για να διαβάσετε τους ισολογισμούς