Διοικήτρια: Μπαλασοπούλου Αναστασία

Αναπληρώτρια Διοικήτρια: Βασιλά-Μπουγιούκα Μαρία.